Център за обучение по софтуерно тестване

КАК СЕ ПРОВЕЖДА:
 • Всичко участници получават качествена картина състояща се от три части:
  • - Преподавател
  • - Дъската/презентацията
  • - Екрана на преподавателя
 • Всички курсисти получават висококачествен запис на лекциите.
 • Междинни онлайн тестове и онлайн финален тест.
 • Получаване на сертификат за завършен курс.
 • Симулирано интервю по Skype накрая на курса

ОНЛАЙН КУРСОВЕ

QA QA

Лектор: Хюсеин Тюркмен

Софтуерно Тестване
Java Programming Java Programming

Лектор: Петър Милев

Java за QA