Център за обучение по софтуерно тестване

КУРСОВЕ

QA QA

Лектор: Хюсеин Тюркмен

Софтуерно Тестване

Начало: 13.11.2018

QA QA

Лектор: Димитър Василев

Автоматизирано Тестване

От: 17.09.2018

Java Programming Java Programming

Лектор: Петър Милев

Java за QA

Начало: 27.09.2018

Advanced QA Advanced QA

Лектор: Хюсеин Тюркмен

QA за Hапреднали

Начало: 25.10.2018

Basics of IT for IT recruiters Basics of IT for IT recruiters

Лектор: РАЛИЦА ДОБРЕВА

Основи на IT за рекрут...

Начало: 07.11.2018

Basics of IT for IT recruiters Basics of IT for IT recruiters

Лектор: Лазар Гюлев

Програмиране с Java

Начало: 17.11.2018

Basics of IT for IT recruiters Basics of IT for IT recruiters

Лектор: Хюсеин Тюркмен

Автоматизирано теств...

Начало: 15.01.2019